Welcome to kirUI’s documentation!

kirUI is a framework for building user interfaces.

Issues

 • Ha a modal nincs nyitva, de a szerver 200-as válasszal tér vissza, akkor a modal link egy csúnya hibát dob. Jó lenne figyelmeztetni a felhasználót, hogy a backenden 403-mmal kell visszatérni.

Performance measurements

import datetime

from django_brython.assets import require
from django_brython.testing import location

from browser import document, webcomponent, window

from django_brython.testing import reverse
from kirui.vdom.element import VElement


class CustomElement:
  def connectedCallback(self):
    print('connectedCallback')


webcomponent.define('custom-element', CustomElement)


class BrythonTest:
  @location(reverse('backend:index'), wait_for=lambda: document.getElementById("main") is not None)
  def test_example(self):
    count = 10000

    xml = require('big_html.html')

    print(f'Creating {count} elements with native createElement function')
    start = datetime.datetime.now()
    print('  Started: ', start)
    for i in range(0, 10000):
      el = document.createElement('custom-element')
      for j in range(0, 10):
        el.setAttribute(f'data-{j}', j)

      for j in range(0, 10):
        sub_el = document.createElement('p')
        el.appendChild(sub_el)

    end = datetime.datetime.now()
    print('  Ended: ', end)
    print('  Duration: ', (end - start).total_seconds(), 'seconds')

    print(f'Creating {count} elements with VElement initialization')
    start = datetime.datetime.now()
    print('  Started: ', start)
    for i in range(0, 10000):
      attrs = {}
      for j in range(0, 10):
        attrs[f'data-{j}'] = j

      children = (VElement(tag_name='p') for _ in range(0, 10))
      #for j in range(0, 10):
      #  children.append()

      el = VElement(tag_name='custom-element', xml_attrs=attrs, children=children)
    end = datetime.datetime.now()
    print('  Ended: ', end)
    print('  Duration: ', (end - start).total_seconds(), 'seconds')

    print('Parse XML with native functions: ')
    start = datetime.datetime.now()
    print('  Started: ', start)
    parser = window.DOMParser.new()
    html = parser.parseFromString(xml, 'text/html')
    print(f'  {len(html.body.children)} children parsed')
    end = datetime.datetime.now()
    print('  Ended: ', end)
    print('  Duration: ', (end - start).total_seconds(), 'seconds')

Output:

Creating 10000 elements with native createElement function

  Started: 2020-12-22 11:09:20.453000
  Ended: 2020-12-22 11:09:22.271000
  Duration: 1.818 seconds

Creating 10000 elements with VElement initialization

  Started: 2020-12-22 11:09:22.279000
  Ended: 2020-12-22 11:09:24.201000
  Duration: 1.922 seconds

Parse XML with native functions:

  Started: 2020-12-22 11:09:24.391000
  10000 children parsed
  Ended: 2020-12-22 11:09:24.794000
  Duration: 0.403 seconds

Indices and tables